Επανακυκλοφορεί το βιβλίο «Του Μπούκοβι την ομαδάρα»

Επανακυκλοφορεί την 1η Νοεμβρίου το βιβλίο-έρευνα του Θανάση Σκρουμπέλου με τίτλο «Του Μπούκοβι την ομαδάρα» από τις εκδόσεις «Τόπος».

«Τον Γέρο, όσοι τον γνώρισαν, τον λάτρεψαν κυρίως ως σοφό, οξυδερκή, καλοσυνάτο και αξιοπρεπή άνθρωπο. Το ίδιο αξιοπρεπής, όσο και διαφωτιστική, ήταν και η παραίτησή του», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί η επιστολή παραίτησης του Μάρτον Μπούκοβι:

«Προς το Διοικητικόν Συμβούλιον ΕΝΤΑΥΘΑ,

Αξιότιμοι Κύριοι.

Ήδη μετά την κατάκτησιν του πρώτου πρωταθλήματος παρουσιάσθησαν ενοχλητικά φαινόμενα διά τα οποία με είχε προειδοποιήσει ότι θα συμβούν ο κ. Κεμενή Τίμπορ. Νιώθαμε όμως δυνατοί και πράγματι ήμαστε δυνατοί, ώστε να μη δώσουμε μεγάλη σημασία στα λεγόμενά του.

Ποια ήσαν τα συμπτώματα αυτών των φαινομένων;

ΘΕΜΑ ΚΟΥΔΑ: Προσωπικά με τον Κούδα δεν έχομεν καμμία διαφορά, είναι εξαιρετικός παίκτης και καλός άνθρωπος.

Τα αποτελέσματα της σχετικής με αυτόν ενεργείας τα αισθανθήκαμε όταν ταξιδέψαμε εις τη Θεσσαλονίκην και την περιοχήν της Βορείου Ελλάδος. Όλοι όσοι συνοδεύσαμε την ομάδα ακούσαμε τας ύβρεις προς τον Μπούκοβι, Λάντος και γενικά όλη την ομάδα. Γιατί όμως;

Αυτοί οι οποίοι δημιουργήσανε αυτό το θέμα απλώς δεν συνταξιδέψανε με την ομάδα. Ενώ ο Μπούκοβι είναι άσχετος με το θέμα Κούδα. Να τεθή το ερώτημα γιατί δεν φύγαμε (παραιτηθήκαμε) τότε.

Διότι μας συγκρατούσε η απέραντη αγάπη των φιλάθλων που αποτελούσε αντίβαρον εις τας ενεργείας των παρασκηνίων.

Κερδίσαμε και το δεύτερον πρωτάθλημα. Και εις αυτό το διάστημα παρουσιάσθηκαν τα ίδια φαινόμενα, εμείς όμως δείχναμε ευχάριστη όψη, ακόμη και σε αυτούς διά τους οποίους γνωρίζαμε ότι δεν ήταν ειλικρινείς μαζί μας.

Μετά το τέλος της περιόδου, και προ της αναχωρήσεώς μας διά διακοπάς, παραδώσαμε προς τους αρμοδίους κατάστασιν των παικτών που επισημάναμε. Και ήταν παίκται τους οποίους παρακολουθήσαμε προσωπικώς, τους θέλαμε και τους υπολογίζαμε διά την ομάδα του μέλλοντος.

Με την επιστροφή μας πληροφορηθήκαμε μόνον διά τα αστρονομικά ποσά, χωρίς όμως να γίνει καμία ενέργεια μέχρι τότε. Όταν πληροφορηθήκαμε τα ανωτέρω, ήμαστε κατά της αγοράς παικτών που θα απητούντο μεγάλα χρηματικά ποσά, και είπαμε δεν τους χρειαζόμαστε. Και όμως τους αποκτήσαμε.

Εδώ άρχισε η επέμβασις στο έργο του προπονητού. Παραιτηθήκαμε από την απόκτησιν άλλων ταλαντούχων νέων ποδοσφαιριστών για λόγους υπερβολικών απαιτήσεων. Χωρίς όμως να το γνωρίζομεν, χωρίς την έγκρισίν μας, αποκτήθηκε παίκτης ο οποίος και σήμερα ακόμη δεν είναι εις τη διάθεσιν της ομάδος.

Και για ελεύθερο παίκτη ξοδευτήκανε χρήματα. Τότε πλέον η επέμβασις εις το έργον των προπονητών έγινε ανοικτά, των προπονητών οι οποίοι ανελάμβανον την ευθύνην και στις καλές και στις κακές ημέρες.

Γινότανε η προετοιμασία του ταξειδίου του Καναδά. Οι παίκται χωρίς τους Μπούκοβι και Λάντος δεν ήθελαν να αναχωρήσουν. Τους δηλώσαμε ότι είχαν υποχρέωσι να το κάνουν. Η Διοίκησις είχε επιλέξει εξ (6) ημέρας προ του ταξειδίου τους παίκτας καθώς και τον προπονητή των. Πιστεύαμε ότι θα συνοδέψομεν κι εμείς την ομάδα.

Οι αρμόδιοι όμως γνωρίζανε από τότε ότι δεν πρόκειται να αναχωρήσωμεν. Πιστεύαμε ότι το ταξείδι του Καναδά θα συνενώση την ομάδα. Το αποτέλεσμα ήταν να τη διαλύση.

Γενικά, μέχρι τα γεγονότα του Αυγούστου, είχαμε καλά εις την υγεία μας. Αυτά τα παραπάνω όμως μας την κατέστρεψαν.

Περιμέναμε να αντιμετωπίσωμεν πολλά και διάφορα, όχι όμως μέχρις αυτού του σημείου. Για όσα συνέβησαν αναλαμβάνομεν την ευθύνην αν και αυτή βαραίνει αυτούς οι οποίοι δεν ήσαν ειλικρινείς μαζί μας.

Τελειώνοντας θέλομεν να υπογραμμίσωμεν ότι οι παίκται δεν φέρουν καμμίαν ευθύνην, το σφάλμα είναι δικό μας και παρακαλούμεν το σεβαστόν συμβούλιον να μας επιτρέψη να παραδώσωμεν τη θέσιν μας σε άλλους.

Είμεθα βέβαιοι ότι εφ’ όσον οι παίκται ηρεμήσουν και βοηθηθούν, ο Ολυμπιακός θα γίνη αντάξιος του ονόματός του. Το ευχόμεθα εξάλλου από την καρδιά μας.

Παρά τα ανωτέρω δυσάρεστα, είναι γεγονός ότι έχομεν πολλές και ευχάριστες αναμνήσεις, που δεν πρόκειται να ξεχάσουμε σ’ όλη μας τη ζωή.

Μετά τιμής,

Μάρτον Μπούκοβι – Μιχάι Λάντος

8/12/1967».

Διαβάστε ακόμα
Σχόλια
Loading...
error: Content is protected !!